Zveřejněny časy workshopů

22.5.2016

V programu najdete kompletní soupis workshopů i programu v hlavním sále.

button1